Llandrich-Feixas

Sol·licitud de pressupost


El titular de l'activitat és
Una persona física
Una Societat Civil o Comunitat de bens
Una Societat Limitada
Una altre

Realitzeu l'activitat:
En un local pel qual pagueu lloguer
En un local de propietat
No realitzo cap activitat dins un local

La vostra empresa disposa de personal assalariat?
No es disposa de personal assalariat
Màxim fins a 2 treballadors
Màxim fins a 5 treballadors
Una altre quantitat

En el decurs d'un mes, sumant les factures emeses i les rebudes, en teniu
Únicament necessito assessorament comptable i tancament de l'exercici
No arriben a 50 factures emeses i rebudes
Entre 50 i 100 factures emeses i rebudes
Entre 100 i 200 factures emeses i rebudes
Una altre quantitat

Feu operacions amb països de la Comunitat Econòmica Europa?
Escriu un numero d'operacions:

Quina activitat realitzeu?
Activitat industrial, necessiteu taller, fàbrica o similar
Activitat empresarial com instal·lador, paleta, pintor, etc.
Activitat professional lliberal, arquitecte, advocat, enginyer, etc.
Descriu breument la vostra activitat

Esteu tributant pel sistema de mòduls?

No

Gràcies per l'oportunitat que ens doneu de presentar-vos un pressupost. En breu el rebreu facilitat-nos les dades següents:

Nom de l'empresa i persona de contacte:

Email:

Telèfon de contacte: