Llandrich-Feixas

A l'Octubre de 1979, donant vida a unes inquietuds personals de dos joves emprenedors, s'inicia una aventura empresarial fonamentada en un esperit de donar servei a les persones en les vesants d'assegurar les contingències derivades de la salut, la protecció del seu patrimoni i de les seves relacions amb les Administracions.Neix Llandrich & Feixas, societat civil, com l'expressió associativa més natural i genuina de que l'unió fa la força.

LLANDRICH - FEIXAS, S.L. es una Assessoria d'Empreses que es crea a l'any 1990, després que els seus socis, Albert Llandrich i Xargay (13/10/1958 - 10/08/2013) i Xavier Feixas i Casellas decidissin canalitzar les branques de corredoria i assessoria en dues societats limitades que malgrat a actuar de forma independent, continuen estretement vinculades.

L'àmbit geogràfic que abarquem comprèn la província de Girona i dins aquesta, les comarques del Pla de l'Estany i des de l'any 2008 en que obrim una delegació a La Bisbal d'Empordà, també la comarca del Baix Empordà. Amb menor intensitat donem servei a clients de la Garrotxa, Gironés i Alt Empordà.

La creixent complexitat de les normes que regulen el món fiscal, laboral, comptable i mercantil, fan imprescindible una gran especialització, amb una formació continua , treball en equip i eines i programes informàtics altament eficients.

El compromís amb els nostres clients és total. Garantim uns serveis amb un alt valor afegit com l'orentació empresarial, assesorament responsable i total accesibilitat dels nostres recursos humans.

Igualment comptem amb col•laboradors externs, especialitzats en temes concrets que ens permeten oferir una solució a qualsevol qüestió que des de el món empresarial s'ens pugui plantejar. La mateixa atenció ens mereixen els clients particulars, per que en definitiva el compromís de l'Assessoria Llandrich & Feixas, S.L. és amb la societat i en especial, amb la catalana.

Actualitat

No hi ha cap article.