Llandrich-Feixas
particulars

Malgrat a ser una assessoria d'empreses, no oblidem que els mateixos empresaris i el públic en general, també son subjectes d'obligacions i que en un moment o altre necessiten de l'ajuda i assessorament d'un despatx professional que pugui orientar, formalitzar o solucionar els seus tràmits amb les administracions, o resoldre els dubtes que puguin tenir. Sol·licitar pensions de la Seguretat Social, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Tràmits de Contribució Urbana, d'estrangeria, Successions, donacions, préstecs. Aquests son alguns , d'una llarga llista, de les gestions que podem resoldre a favor que qualsevol particular.