Llandrich-Feixas

Avís legal

En aquesta web, propietat de A. LLANDRICH & X. FEIXAS, S.L., assegurem la total protecció de les dades de caràcter personal proporcionats pels nostres clients.

De conformitat amb el que es disposa en la llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, podran ser incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat de les quals es la recollida de dades de caràcter personal que siguin obtingudes a través dels formularis de contacte disponibles a la pàgina web de l’empresa per el contacte amb el sol·licitant i enviament de bolletins publicitaris.

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta web, el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en els esmentats fitxers. Així mateix, li comuniquem que des d’aquesta web es podran recollir adreces IP dels usuaris, els quals seran igualment tractades d’acord a la normativa vigent.

Les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment. A. LLANDRICH & X. FEIXAS, S.L. respectarà en tot moment la confidencialitat de les seves dades, segons conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD).

En qualsevol moment pot vostè executar els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició en els terminis específics a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, conforme el procediment legalment establerts. Aquests drets podran ser exercits dirigint-se per correu electrònic a tere@llandrich-feixas.com.