Llandrich-Feixas

Embarcacions

ASSEGURANÇA D'EMBARCACIÓ

DADES PERSONALS DEL PRENEDOR

Nom:
NIF:
Adreça:
Codi postal:
Municipi:
Telefon:
Fax:
Mail:
Data neixament:
Tipus de Llicència:
Expedició llicència:

DADES DE LA EMBARCACIÓ

Tipus:
Marca i model:
Nom:
Matricula:
Eslora:
Any de fabricació:
Valor:
Nombre d'ocupants:
Velocitat (nusos):
Pòtencia (KW):
Nombre de motors:
Situacio motors: Intra borda
Fora borda
Material de construcció:
Accessoris (detall i valor):

COBERTURA SOLICITADA

Tipus de cobertura: Tercers
Tot Risc
Tot Risc amb franquicia

ALTRE INFORMACIÓ

Us: Particular i privat
Lloguer
Ambit de navegació:
Pràctica d'esqui aquatic:

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment/consenteixo que aquestes dades siguin incloses en un fitxer del que és titular A. LLANDRICH & X. FEIXAS S.L., que puguin ser utilitzades amb la finalitat d'aquest fitxer, el qual està destinat a recollir les dades de caràcter personal que siguin obtingudes a través dels formularis de contacte disponibles a la pàgina web de l'empresa. Les seves dades podran ser cedides, sempre protegint-les adequadament, a entitats asseguradores. Declaro així mateix estar informat sobre els drets d'Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició que podré exercir al domicili social de A. LLANDRICH & X. FEIXAS S.L. en C/ LA LLIBERTAT, 47-49 - 17820, BANYOLES (Girona) o enviant un correu electrònic a tere@llandrich-feixas.com.

He llegit i accepto les condicions de protecció de dades