Llandrich-Feixas

Pimes

ASSEGURANÇA D'EMPRESA

DADES DEL CLIENT

Prenedor:
Adreça:
Telèfon:

PROPIETARI DE L'EDIFICI (si es distint del prenedor)

Nom:

DESCRIPCIÓ DETALLADA DE L'ACTIVITAT

Telèfon:

SITUACIÓ DEL RISC

Adreça:
Població:
Codi postal:

CAPITALS A ASSEGURAR

Valor edifici:
Superficie edifici:
Obres de reforma (quan l'edifici es de lloguer però s'han fet obres per adaptar-lo a l'activitat):
Continguts
Màquinaria i mobiliari industrial:
Mobiliari oficina:
Equips informàtics:
Bens de tercers:
Nombre de vehicles industrials (carretons elevadors):
MMA de vehicles industrials (carretons elevadors):
Vehicles a tercers (clients):
Responsabilitat civil
Facturació anual:
Nombre de treballadors:

MESURES DE SEGURETAT

Robatori
Alarma connectada a empresa de seguretat:
Reixes a totes les finestres de planta baixa:
Portals metàl·lics cobrin la totalitat dels accessos:
Panys de seguretat a les portes d'accéss:
Vidres doble capa 6 + 6 mm:
Vidres triple capa 6 + 6 + 6 mm:
Vigilància 24 hores:
Incendi
Número d'extintors cobrin la totalitat del risc:
Boques d'incendi equipades (BIES):
Columnes d'hidratans:
Servei de vigilància:
Central de Bombers mes propera (població):
Distància Bombers (km):

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment/consenteixo que aquestes dades siguin incloses en un fitxer del que és titular A. LLANDRICH & X. FEIXAS S.L., que puguin ser utilitzades amb la finalitat d'aquest fitxer, el qual està destinat a recollir les dades de caràcter personal que siguin obtingudes a través dels formularis de contacte disponibles a la pàgina web de l'empresa. Les seves dades podran ser cedides, sempre protegint-les adequadament, a entitats asseguradores. Declaro així mateix estar informat sobre els drets d'Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició que podré exercir al domicili social de A. LLANDRICH & X. FEIXAS S.L. en C/ LA LLIBERTAT, 47-49 - 17820, BANYOLES (Girona) o enviant un correu electrònic a tere@llandrich-feixas.com.

He llegit i accepto les condicions de protecció de dades